Partners

Institutul Intercultural Timisoara - IIT

Het Intercultureel Instituut van Timisoara (IIT) is een non-profit en onafhankelijke organisatie die interculturaliteit en inclusieve participatieve democratie bevordert. IIT was in de jaren negentig een van de eerste organisaties in Roemenië die zich bezighield met het probleem van de uitsluiting en discriminatie van de Roma. In 1996-1998 coördineerde IIT het eerste project op nationale schaal over de toegang van de Roma tot het onderwijs, waarmee twee activiteiten werden gestart die ook deel uitmaakten van het nationale onderwijsbeleid: de opleiding van leraren die werken met gemengde klassen, waaronder Roma-kinderen, ter bevordering van inclusieve en interculturele educatie, en de tewerkstelling van leden van de Roma-gemeenschap als schoolbemiddelaar. Sinds 1996 heeft IIT een nauwe samenwerking ontwikkeld met de Raad van Europa en was in deze context betrokken bij het project Onderwijs voor Roma-kinderen in Europa en bij de programma's ROMED1 en ROMED2. IIT heeft een rijke ervaring in het werken met Roma-jongeren, Roma-vrouwen en leden van achtergestelde Roma-gemeenschappen, en in het geven van opleidingen over kwesties die verband houden met de integratie van de Roma aan leraren, ambtenaren en personeel van maatschappelijke organisaties.

HESED

De missie van de Health and Social Development Foundation (HESED) is het bevorderen van kansen voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling, gezondheid en sociaal welzijn, maar ook het creëren en populariseren van effectieve benaderingen voor de integratie van sociaal uitgesloten gemeenschappen. De foundation ontwikkelt en implementeert succesvolle modellen voor de ontwikkeling van de vroege kinderjaren, gezondheidsbevordering en geïntegreerde diensten, die de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting doorbreken.

Maks vzw

Sinds 1999 stimuleert Maks vzw bewoners uit Brussel - met een focus op Kuregem en Oud-Molenbeek - om op zoektocht te gaan naar hun talenten en competenties. We ontwikkelen hiervoor binnen onze verschillende diensten innovatieve methodieken en instrumenten, met een focus op digitale kennis. Maks vzw levert ook diensten aan bedrijven en organisaties uit de profit en non-profit, zoals ICT cursussen, de realisatie van video CV's, grafisch werk, promotiefilms, digitale story's voor en met de klant. We werken op maat van de klant.

All Digital

All Digital (vroeger gekend als Telecentrum Europa) is een voorlopende pan-Europese organisatie gevestigd in Brussel, en representeert lidorganisaties over heel Europa die in totaal werken met 25,000 digitale competentiecentra. All Digital focust op het ondersteunen van Europeanen die de digitale vaardigheden niet beheersen. Dat betekent dat zij minder kans hebben op het vinden van werk, het gebruiken van online diensten, het hebben van een betere levenskwaliteit en om in de hedendaagse samenleving opgenomen te worden.
All digital streeft naar het empoweren van hun lidorganisaties, die non-formele educatie organiseren om miljoenen Europeanen te ondersteunen om mee te zijn in de digitale transformatie door middel van opleidingen en adviezen.
All Digital gelooft dat iedere Europeaan de kans moet hebben om de voordelen en kansen, gecreëerd door de digitale transformatie, te gebruiken.