Projectbeschrijving

DREAMS is over laagopgeleide volwassen lerende uit kansarme groepen en hun volwasseneneducatiewerkers in Bulgarije, Roemenië en België die zich zullen bezighouden met onderwerpen op het gebied van sociale integratie: er zal prioriteit worden gegeven aan acties die Roma-ouders helpen en – met name via innovatieve en geïntegreerde benaderingen – gelijkheid, non-discriminatie en sociale integratie van Roma-burgers bevorderen, door middel van digitaal onderwijs.

In dit project willen we de ontwikkeling van sociale, burgerlijke en interculturele competenties bevorderen en discriminatie op school, segregatie, racisme, pesten of geweld aanpakken.Het mogelijk maken van succes voor alle leerlingen door bijvoorbeeld: het versterken van de samenwerking tussen alle actoren binnen de scholen en met de Roma-gezinnen, het verbeteren van de overgang tussen de verschillende onderwijsfasen, het ondersteunen van netwerken tussen scholen en gezinnen, die een collaboratieve en holistische aanpak van het onderwijs en het leren bevorderen; het verbeteren van de evaluatie en de kwaliteitsborging en deze te vertalen in persoonlijke digitale verhalen.

De belangrijkste doelstelling van het maken van de digitale verhalen zal de belangenbehartiging van de Roma zijn en de dimensie van de praktische aspecten van deze rechten voor de verhalenverteller van de Europese burger. Met dit project zullen we burgerbetrokkenheid ontwikkelen en bewustzijn genereren voor laagopgeleide volwassen leerlingen als een traject om de kernvaardigheden voor inzetbaarheid te vergroten.

De methodologie die door dit project wordt ontwikkeld, zal ook gericht zijn op de praktijk van het volwassenenonderwijs en hen helpen om vergelijkbare processen in hun leergroepen op te starten.

Aan het einde van het project zullen we digitale verhalen hebben die de strijd van de Roma-ouders illustreren, gemaakt door de ouders en verhalen die door andere volwassenen in Europa of elders in de wereld zijn gemaakt om het recht van de Roma-minderheden op een normaal leven te illustreren door te leren praten en te vragen om hun rechten als ouders op school.

Al deze verhalen kunnen in heel Europa worden gebruikt voor educatieve doeleinden in allerlei educatieve situaties.