Descriere proiect

DREAMS este un proiect despre adulți slab calificați din grupuri defavorizate și despre practicile de educație pentru adulți din Bulgaria, România și Belgia, care vor aborda subiecte privind incluzia socială: prioritate va fi acordată acțiunilor care ajută părinții romi și promovează – în special prin abordări inovatoare și integrate – egalitatea, nediscriminarea și incluzia socială a cetățenilor romi, prin educație digitală.

În acest proiect ne propunem să promovăm dezvoltarea competențelor sociale, civice și interculturale și să combatem discriminarea în școli, segregare, rasism, intimidare sau violență. Permiterea succesului pentru toți elevii, de exemplu: consolidarea colaborării între toți actorii din școli, precum și cu familiile de romi, îmbunătățirea tranziției între diferitele etape ale educației, sprijinirea rețelelor între școli și familii, care promovează abordări colaborative și holistice pentru predare și învățare; îmbunătățirea evaluării și asigurarea calității și traducerea lor în povești digitale personale.

Cu acest proiect, bazat pe digital storytelling,  dorim sa dezvoltam implicarea civică și deasemenea sa generam conștientizare pentru studenții adulți cu un nivel scăzut de calificare ca o cale de creștere a abilităților de bază pentru o eventuala posibila angajare in viitor.

Metodologia dezvoltată de acest proiect se va adresa, de asemenea, practicienilor din educația adulților, care îi ajută să înceapă procese similare în grupurile lor de studenți.

La finalul proiectului, vom avea povești digitale care ilustrează luptele cu care se confruntă părinții romi, realizate de cursanții adulți și povești realizate de alți adulți din Europa sau din alte părți ale lumii pentru a ilustra dreptul minorităților rome la o viață normală stimulandu-i să vorbească și să își apere drepturile ca părinți în școlile copiilor.